Alle drie de teams kiezen ervoor om te rijden op waterstof. Wij denken namelijk dat waterstof als schone energiedrager een grote impact kan maken op de energietransitie en specifiek op de mobiliteit. Een van de redenen is dat de opslag van energie in waterstof veel lichter is in vergelijking met de opslag in accu’s. Hierdoor is het voordelig om waterstof te gebruiken in (zwaar) wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart. Naast toepassingen in de mobiliteit heeft waterstof ook een kansrijke toekomst in de industrie en in stabilisatie van het elektriciteitsnet via energieopslag en als grondstof. Bij al deze toepassingen is de manier van opwekken van het elektriciteit in waterstof van cruciaal belang. Niet-duurzame grijze waterstof wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Het is belangrijk dat we toewerken naar het gebruik van groene waterstof, opgewekt uit duurzame opwekking zoals zonne- of windenergie.